FÓLIE NOPOVÉ DRENÁŽNÍ
Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkcí. Pružné profilované membrány využívají nejnovější technologie vzduchové mezery. Jde o fólii pro základové práce a jednoduché drenáže, umožňuje odvětrání vlhkého zdiva a zabránění pronikání vody do konstrukcez okolního terénu.Fólii je možno použít za všech povětrnostních podmínek a za normálních okolností do hloubky 5 m a okamžitě výkop zasypat. Použitelné i jako izolace proti pronikání radonu z podloží stavby pro střední až vysoký radonový index.

- Trvalá ochrana
- Jednoduchá aplikace
- Zachovalá propustnost podloží

GEOTEXTILIE
Geotextilie mají velký význam prací. Zejména je-li nutné separovat několik frakcí kameniva a zároveň zajistit maximální prostupnost vrstev.

SEPARACE
- Zabraňuje mísení konstrukčních vrstev
- Zvyšuje nosnost tím, že brání úniku materiálů do podloží
- Zpevňuje a stabilizuje vrstvy štěrkopísku a štěrkodrtě
- Zajišťuje dlouhodobou stabilitu konstrukčních vrstev

FILTRACE
- Zabraňuje migraci jemného materiálu do hrubého při průtoku vody zeminou
- Udržuje průtok vody v zemině při minimální tlakové ztrátě
- Zabraňuje prolínání částic z jednotlivých vrstev při dynamickém zatížení vyvolávaným dopravou

DRENÁŽ
- Zajišťuje, aby voda nebo jiné kapaliny byly odváděny za minimální tlakové ztráty
- Zajišťuje permanentní drenáž

OCHRANA
- Mechanicky odolná proti průrazu
- Ochrana jiných izolací proti poškození

ZPEVNĚNÍ
-Zabraňuje sesuvu svislých zeminových stěn a strmých svahů
- Zamezuje tvorbě vyjetých kolejí při práci s nekvalitními zeminami 

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.