+420 380 831 999

(po–čt: 7–16, pá: 7-14 hod.)

Postup při reklamaci zboží

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Pravidla pro úspěšně vyřízení reklamace

Jako v každém obchodě, tak i v e-shopu  TONSTAV-SERVICE s.r.o. může chtít kupující zakoupené zboží reklamovat. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 • Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše kupující protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci. 
 • Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
 • Zboží, které je reklamováno, je nutné vrátit včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
 • Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromě apod.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 • Zboží v reklamačním řízení kupující nezasílá prodávajícímu na dobírku, doporučujeme také pojištění jeho dopravy.

Místo reklamace

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:

TONSTAV-SERVICE s.r.o.
Okružní 630
370 01 České Budějovice
IČ: 63907887
DIČ: CZ 63907887
e-mail: eshop@tonstav-service.cz
tel: +420 380 831 999

 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu eshop@tonstav-service.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.